Glitre

13.03.2011

Öppna bibliotek, del 1

Filed under: Öppna bibliotek,Plugins — magnusenger @ 18:40

Glitre har nå støtte for å hente data ut av Öppna bibliotek, både på treffliste- og postnivå.

Disse eksemplene henter sine data fra BibLab sin demo-installasjon av Öppna bibliotek. Funksjonaliteten ligger i en «plugin» som heter oppnabib.php.

Neste trinn blir å implementere støtte for å legge inn data i Öppna bibliotek fra Glitre, en noe mer omfattende oppgave enn å hente dataene ut.

Som nevnt over er støtten for Öppna bibliotek forsøkt implementert som en «plugin», og tanken er at Glitre skal ha en infrastruktur som skal gjøre det så enkelt som mulig å gjøre interessante ting via plugins. Som et ledd i arbeidet med å gjøre plugin-strukturen så generell som mulig er det også implementert en enkel plugin som henter omslagsbilder fra Open Library, openlibrary_image.php. Se eksempel på visning av omslagsbilde.

Tanken er at plugins skal kunne slås av og på og gis argumenter/verdier fra fila config.php.

Reklamer

10.09.2010

Fase 2: Öppna bibliotek og brukerskapte data

Filed under: Öppna bibliotek — magnusenger @ 12:56

Glitres søke-kode har nå nådd det vi kan kalle «proof of concept»-stadiet, dvs at det stort sett funker, men at det gjenstår en del pussing på feilmeldinger, mindre ulikheter mellom Z39.50-tjenere osv. Dermed er tiden inne for fase 2 av prosjektet: integrering med Öppna bibliotek (ÖB).

Öppna bibliotek (se omtale i BibLab sin allmenning) er et svensk system som er utviklet for å samle og spre «brukerskapte data» (kommentarer, tagger, terningkast) knyttet til bibliografiske poster. Tanken er at man lettere skal kunne oppnå den kritiske massen av bidrag som trengs for å få interessante resultater ved å samle bidrag fra mange systemer.

Öppna bibliotek er p.t. ikke sluppet som fri programvare, men det finnes en ambisjon hos de som står bak om å gjøre dette en gang i fremtiden. Biblioteklaboratoriet har imidlertid fått tilgang til kildekoden og satt det opp på en server, og det er denne installasjonen Glitre i første omgang vil snakke med. BibLab har også fått tilgang til kildekoden til et svensk system som snakker med ÖB, men siden dette ikke er fri programvare vil Glitre implementere egne rutiner for kommunikasjon med ÖB, med den svenske programvare som rettesnor og inspirasjon under vegs.

BibLab vil en eller annen gang før jul arrangere en åpen workshop rundt Öppna bibliotek, der det vil bli invitert til å diskutere forhold knyttet til brukerskapte data. Aktuelle spørsmål kan være:

  • Er vi tilfreds med at systemleverandørene lager proprietære siloer for brukerskapte data?
  • bør vi ha en nasjonal, åpen infrastruktur for slike data, der alle biblioteksystemer kan bidra?
  • Hvem skal i så fall stå for drift og vedlikehold?

Har du synspunkter på dette? Luft dem gjerne i kommentarfeltet!

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.