Glitre

10.09.2010

Fase 2: Öppna bibliotek og brukerskapte data

Filed under: Öppna bibliotek — magnusenger @ 12:56

Glitres søke-kode har nå nådd det vi kan kalle «proof of concept»-stadiet, dvs at det stort sett funker, men at det gjenstår en del pussing på feilmeldinger, mindre ulikheter mellom Z39.50-tjenere osv. Dermed er tiden inne for fase 2 av prosjektet: integrering med Öppna bibliotek (ÖB).

Öppna bibliotek (se omtale i BibLab sin allmenning) er et svensk system som er utviklet for å samle og spre «brukerskapte data» (kommentarer, tagger, terningkast) knyttet til bibliografiske poster. Tanken er at man lettere skal kunne oppnå den kritiske massen av bidrag som trengs for å få interessante resultater ved å samle bidrag fra mange systemer.

Öppna bibliotek er p.t. ikke sluppet som fri programvare, men det finnes en ambisjon hos de som står bak om å gjøre dette en gang i fremtiden. Biblioteklaboratoriet har imidlertid fått tilgang til kildekoden og satt det opp på en server, og det er denne installasjonen Glitre i første omgang vil snakke med. BibLab har også fått tilgang til kildekoden til et svensk system som snakker med ÖB, men siden dette ikke er fri programvare vil Glitre implementere egne rutiner for kommunikasjon med ÖB, med den svenske programvare som rettesnor og inspirasjon under vegs.

BibLab vil en eller annen gang før jul arrangere en åpen workshop rundt Öppna bibliotek, der det vil bli invitert til å diskutere forhold knyttet til brukerskapte data. Aktuelle spørsmål kan være:

  • Er vi tilfreds med at systemleverandørene lager proprietære siloer for brukerskapte data?
  • bør vi ha en nasjonal, åpen infrastruktur for slike data, der alle biblioteksystemer kan bidra?
  • Hvem skal i så fall stå for drift og vedlikehold?

Har du synspunkter på dette? Luft dem gjerne i kommentarfeltet!

Reklamer

Fra «plugins» til «formats»

Filed under: API — magnusenger @ 12:30

Glitre har lidd litt under at kodesnuttene som formaterer bibliografiske poster både har vært omtalt som «formats» og «plugins». Dette skal det nå være ryddet opp i, slik at «format(s)» brukes over hele linja. Følgende endringer er gjort:

  • Mappa med snuttene er omdøpt fra «plugin» til formats»
  • «format» beholdes som argument i APIet, og «plugin.» fjernes fra verdiene, slik at man bruker format=simple, ikke format=plugin.simple

Samtidig er det lagt til en liste med tillatte formater i config.php, som en ekstra sikkerhetsforanstaltning og slik at det skal være mulig å slå formater av og på, uten å slette eller flytte filer:

$c['allowed_formats'] = array('simple', 'isbn-plain');

Denne navneendringen åpner også for at feks koden som knytter Glitre til Öppna bibliotek (neste fase i utviklingen) kan kalles en plugin, noe som faller mer naturlig enn den navnebruken som har forekommet til nå.

Blogg på WordPress.com.